Site içi arama:   English  
E-POSTA: Personel | Öğrenci
KEMİK İLİĞİ NAKLİ

Kemik iliği nakli merkezimiz kendi içinde yapılanmasını tamamlayarak 2010 yılında Sağlık bakanlığından ruhsat almış ve kemik iliği nakline başlanmıştır. Kemik iliği nakil merkezimizde hem allojenik hem de otolog ilik nakli başarılı bir şekilde artarak devam etmektedir. 2011 yılında 9 allojenik ve 21 otolog olmak üzere toplam 30 kemik iliği nakli yapılmıştır.

Merkezimizde Prof.Dr. İrfan KUKU, Doç.Dr. Emin KAYA ve Doç. Dr. Mehmet Ali ERKURT olmak üzere 3 öğretim üyesi ile beraber 2 uzman doktor, 6 hemşire ve 2 hizmetli personel görev yapmaktadır. Hastanemiz her türlü kemik iliği nakli yapmaya elverişli donanıma ve yeterli personele sahiptir.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezin kendi içinde yapılanmasını tamamlayarak 2010 yılında Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ve kemik iliği nakline başlamıştır. Kemik iliği nakil merkezimizde otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı  kemik iliği nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 2014 yılında 2 haploidentik, 27 allojenik, ve 40 otolog olmak üzere toplam 69 kemik iliği nakli yapılmıştır. Bu sayı ile Kamu hastaneleri arasında 6. Sıraya yükselmiş bulunmaktayız. 2015 yılında  akraba dışı kemik iliği nakli de merkezimizde  yapılmaya başlanmıştır. Merkezimizde ruhsat alındıktan sonra bugüne kadar toplam  175 hastaya kemik iliği nakli yapılmıştır. Kemik iliği nakli ile ilişkili ölüm oranlarımız Amerika ve Avrupa standartlarındadır. Merkezimizde Prof.Dr. İrfan KUKU, Prof.Dr. Emin KAYA ve Doç. Dr. Mehmet Ali ERKURT olmak üzere 3 öğretim üyesi ile beraber 1 uzman doktor, 2 yan dal asistanı,  aferez teknik sorumlusu, kemik iliği nakli koordinatörü,  8 hemşire ve 2 hizmetli personel görev yapmaktadır. Merkezimizde hali hazırda 8 tane hasta yatağı mevcuttur. Ancak bu sayı bu yıl içinde ilave 5 yatak ile 13’ e çıkartılacaktır. Hastanemiz her türlü kemik iliği naklini yapmaya yeterli donanıma ve personele sahiptir.  

Hastalıklara göre tedavi ve takip süreleri

Multiple Myeloma

Hastalara 4 kür(ay) Bortezomib, siklofosfamid ve deksametazon tedavisi aldıktan sonra otolog kök hücre nakli (OKİT) yapılır. Her kür 21 gün sürer ve hasta taburcu edilerek bir hafta dinlendirildikten sonra diğer küre geçilir. Her kür toplam 1 ay sürer.  Uygun hastalarda 1. 4. 8. ve 11. günlerdeki tedaviler ayaktan verilebilir. Uygun olmayan hastalar tüm tedavileri yatarak almak zorundadır.  Hastaya 4 aylık tedaviden sonra hasta remisyonda ise otolog kök hücre nakli yapılır. Kök hücre toplama (Mobilizasyon) ortalama 15 gün sürer. Hazırlama rejimi olarak Melphalan kullanılarak OKİT yapılır. OKİT yapıldıktan sonra ortalama 15-21 gün sonra hastalar taburcu olur. Bir Multiple Myeloma hastasının tanı konulduktan ortalama 5-6 ay sonra tedavisi tamamlanır.

Akut Myeloblastik Lösemi (AML)

Hastalar bir kür remisyon-indüksiyon tedavisi (3+7) alır. Ortalama hastanede yatış süresi  1 aydır. Sonra bir kür de konsolidasyon tedavisi olarak yüksek doz sitarabin tedavisi alır. Ortalama yatış süresi 1 aydır. Hastalar her kürden sonra 1 hafta taburcu edilerek dinlendirirlir. Remisyonda olan hastaya tam uyumlu ise kardeş donörden (10/10) kemik iliği nakli yapılır. Kardeşten tam uyumlu donör yoksa akraba dışı veya haploidentik (kısmi uyumlu) donörden kemik iliği nakli yapılır. Bu tedavi de ortalama 1 ay sürer. Bir AML hastasının tanı anından ortalama 3-4 ay sonra tedavisi tamamlanır. Hastalar nakil sonrası özellikle ilk 100 gün haftada bir gün olmak üzere, toplam 6 ay boyunca takip edilir.

Akut Lenfoblatik Lösemi (ALL)

Hastalar performans statusa göre 2 kür CALGB veya Hyper CVAD gibi bir rejim alır. Bu tedaviler ortalama 2 ay sürer. Hastalar her kürden sonra 1 hafta taburcu edilerek dinlendirirlir. Remisyonda olan hastaya tam uyumlu ise kardeş donörden (10/10) kemik iliği nakli yapılır. Kardeşten tam uyumlu donör yoksa akraba dışı veya haploidentik (kısmi uyumlu) donörden kemik iliği nakli yapılır. Bu tedavi de ortalama 1 ay sürer. Bir AML hastasının tanı anından ortalama 3-4 ay sonra tedavisi tamamlanır. Hastalar nakil sonrası özellikle ilk 100 gün haftada bir gün olmak üzere, toplam 6 ay boyunca takip edilir.

Burkit Lenfoma

Hastalar 4 kür CODOX-M/IVAC kemoterapisi alır. Her kür 21 gün sürer. Her kürden sonra hastalar taburcu edilerek 1 hafta dinlendirilir. Bu tedavi ortalama 4 ay sürer. Kök hücre toplama (Mobilizasyon) ortalama 15 gün sürer. Hazırlama rejimi olarak Bu-CY-Eto rejimi kullanılarak OKİT yapılır. OKİT yapıldıktan sonra ortalama 15-21 gün sonra hastalar taburcu olur. Bir Burkit Lenfoma hastasının tanı konulduktan ortalama 5-6 ay sonra tedavisi tamamlanır.

Nüks Non Hodgkin ve Hodgkin Lenfoma

Hastalara 2 kür DHAP rejimi verilir. Her kürden sonra hastalar taburcu edilerek 1 hafta dinlendirilir. Bu tedavi ortalama 2 ay sürer. Hastalarımızda DHAP sonu mobilizasyon yapılır bu yüzden, ek mobilizasyon rejimine gerek kalmamaktadır. Hazırlama rejimi olarak Bu-CY-Eto rejimi kullanılarak OKİT yapılır. OKİT yapıldıktan sonra ortalama 15-21 gün sonra hastalar taburcu olur. Bir nüks lenfoma hastasının tanı konulduktan ortalama 3 ay sonra tedavisi tamamlanır.

Merkezimizde ayrıca ilaç tedavisine cevap vermeyen Kronik Myelositer Lösemi, Aplastik Anemi, Myelodisplastik Sendrom, Talasemi, Solid tümörler ve Myelofibrozis hastalarına da kemik iliği nakli yapılmaktadır.

 

 


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | TÜBİTAK | TEKNOKENT | EUA | TIP DERGİSİ | PERFORMANS | YEMEK LİSTESİ
webmaster | totm@inonu.edu.tr | | Hata Bildir Turgut Özal Tıp Merkezi 44280 Malatya Türkiye Tel: +90 422 341 06 60